Home / Borana Language / Terejani Gotu yayu ture, jett qubatun

Terejani Gotu yayu ture, jett qubatun

County Isiolo  Qubatun namm 3000 kayu ola Gotu, county Isiolo,  yayu dibb isaan harka qabdh gadh himate kayu terejan Gotu Midasan gutho turte, egi terejani suunn  Gann lamm kayu dhabre chachab.

Qubatuun ardha kanna waaanjetu, nagadhi issani yayu gadh bue egi ijaars terejan suuni jalqabbani karaan chufayu hidamme, issan yayu himani agg  karaan isaan qarqars argatanin, babur sirkala kayu waan isaan bulaliin yoo hedhu fidhuf fula dhir Isioloti.

Jarsi matta kaa ardha suuni, Mohammed Ali Kara, maan odhutin dhubate waanjedu dhandhin issan dhuri gul yahani chufayu yayu hidamme egi terejan sun ijars isaa jii lama gann 2015 jalqabate.

Ijars sun jalqabate gann 2015 kayu agg arale hindumatin, qubatuun ardha suuni hinkadate agg motuma dibb isaani kaan lalte, qarqars isaani tochan.

About admin

Check Also

garissa-police-attack

Askari dhubasa afur dabani, olki batal dhubasa Garissa

County Garissa Askari dhubasa afur dabani olki fula batal dhubasa buute tayu ak sodhatanit golin …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *