Home / Borana Language

Borana Language

asaa gafii warr kura barbadhu

marsabit qaalu gamchufa

COUNTY MARSABIT matooti diini taa gamchuufa yayu himte agg isaan assa gafii war kura barbadhu kaa county suuni jalqabu jiraatan. Mari suun jii torba kagadem kes tochuu jiraatan. ka wari itigafatam sun tochan, warr barchuma mjuboota barbadat chuf isani,war barchuma jar uwwa barbadhu,ka seneta-i barbadhu kan dibilelen war barchuma angafa …

Read More »

Ojattun maan walansa, yayu hujii iraa miil daabat

MCRH

COUNTY MANDERA ojatuun maan walansa tayu maqaan bekhanin Nurse-i yayu hujii iraa miil daabate. Karanin dhame KNUN kayu dhame Mandera,  Mohamednoor Mohammed Ali, kaa maan odhutin dhubat waanjede, miil daabachan tuun wanti isiin guul dufte, waldageti CBA tayu arman dhurat gadh taate, kaa mootuman ulfesu dhadabdh. Waanjedu dhubiin sun edhu …

Read More »

Terejani Gotu yayu ture, jett qubatun

gotu-bridge

County Isiolo  Qubatun namm 3000 kayu ola Gotu, county Isiolo,  yayu dibb isaan harka qabdh gadh himate kayu terejan Gotu Midasan gutho turte, egi terejani suunn  Gann lamm kayu dhabre chachab. Qubatuun ardha kanna waaanjetu, nagadhi issani yayu gadh bue egi ijaars terejan suuni jalqabbani karaan chufayu hidamme, issan yayu …

Read More »

Askari dhubasa afur dabani, olki batal dhubasa Garissa

garissa-police-attack

County Garissa Askari dhubasa afur dabani olki fula batal dhubasa buute tayu ak sodhatanit golin hamtuun AL-shabab buusit. Yayu himani akk dhubas namm lamm madhesani olki sun tayu halkan gulat buute, kayu amale wari olki sun buuse, kawe hedhu, babur dhubasatii waya isaanile chufayu baqaten. Dhubas madhesan yayu maan walansa, …

Read More »

Nagayii gutho jabate, jed fredick shisia

fredrick shisia

County Mandera – county commissioner mandera fredrick shisia yayu galath dhebisefi gumii county mandera chufayu kayu isaan dhame nagaya tayu ardha suniitin walin-ojatan. county mandera rako gutho nagdabatn bekhani kayu wanti guthon tann buusan goli hamtu Al shabab, amma bulti dioo keesat sodhan nagdaba injirtu. Shisia itidhare yayu himme agg …

Read More »

Bulcha munya, qabuu jiraatani

peter munya

County meru  – bulcha deedh Meru peter munya kaa amaaale dhurdhema goli bulchoota taa lafa, dhubit birr eja kayu qabich isaa buufatan. Tunin egum inni dhame bunge lafaa taa senate dhur gadh duffu dabbe, egi goliin qorqorti golol birii lafaa iss gasdh himtwe agg inni birri karaa hamtuun golool. Kayu …

Read More »

Dhabb guthat fulaaa dheema jii- jett EACC

halake waqo

Goliin qajeelumaf maamul lafaa gubati laaltu tayu EACC yayu gorsite dhame waan dhematif seera gubati laaltu agg isaan akk dhansa qoqorti tochan, fulaa seer lafatif kayu batal tuyura. Waanjetu rakoo guthot jiraa kayu dhabbi hamman fulaa tanaat dhemut jirr. Odhuun hareeti gadh himaan yayu quleesit agg dhabi guthan jiru kaa …

Read More »

Dhubr hedhu itijalatani, jed fredrick shisia

commissioner county Mandera

COUNTY MANDERA -County commissioner Mandera  Fredrick Shisia  inkadate  gummi lafa-tif, goli qaalu-le  akk isaan  dhame nagayatin  walin-ojatani, dhubi jaalu jar-uwa buufachisa lafaa baleesan. Waanjedu rako dhubr buufatani tuun gudhun ardha sun dipisite, qubb itiqabe war waan kaan ojatu, amale gorse agg edheb dab sun county mandera keesat inogol. Shisia  waanjedu, …

Read More »